สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากออมสิน เงินให้กู้ยืม 50000 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากออมสิน เงินให้กู้ยืม 50000 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

วันที่ 7 กันยายน 2563 ธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ ลงทะเบียน เงินให้กู้ยืม ในโครงการ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ให้กับ ผู้ประกอบการ รายย่อย ผู้ที่ประกอบ อาชีพ อิสระ คนที่มี รายได้ ประจำ ให้ วงเงิน สูงสุดที่ 50,000 บาท/ราย และยัง ปลอดชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย นานถึง 6 เดือน

 

ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสิน นาย วิทัย รัตนากร ได้ เผยว่า วันที่ 7 ก.ย.63 ทางธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ ประชาชน ที่กำลัง สนใจ ลงทะเบียน เงินให้กู้ยืม โครงการ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก วงเงิน ดำเนินการกว่า 10,000 ล้าน บาท

เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ รายย่อย ผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ ผู้ที่มี รายได้ ประจำ รวมไปถึง บุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0.35% ต่อ เดือน ระยะเวลา ในการขอ กู้เงิน เงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 3 ปี และ ปลอดชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

 

ผู้ที่สนใจ ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ ของทาง ธนาคาร ออมสิน www.gsb.or.th หรือ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน โดยตรง

เอกสาร ในการขอ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

1. สำหรับ ผู้ที่ มีรายได้ ประจำ

-สำเนาบัตร ประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี)

-เอกสาร แสดง สถานภาพ เช่น สำเนา ใบสำคัญ การสมรส (ถ้ามี)

-สำเนา สมุดบัญชี เงินฝาก ธนาคารออมสิน

-เอกสาร แสดงรายได้ เช่น สลิป เงินเดือน หรือ หลักฐาน การรับ เงินเดือน ในเดือน ล่าสุด

-เอกสาร แสดงการ เดินบัญชี (Statement) ล่าสุด

 

2. สำหรับ ผู้ประกอบการ รายย่อย

-สำเนาบัตร ประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี)

-เอกสาร แสดง สถานภาพ เช่น สำเนา ใบสำคัญ การสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ธนาคารออมสิน

-เอกสาร แสดงรายได้ เดือนล่าสุด

-ไม่มีการ ตรวจกิจการ

ผู้ที่สนใจ ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก 

สามารถ ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน www.gsb.or.th หรือ คลิกที่นี่

error: Content is protected !!