เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

มีความคืบหน้าว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากโครงการเราชนะ คาดว่าเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 นี้ โดยถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่มีนาคม 2564 และตุลาคม 2564


เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานความคืบหน้าว่าภายในปี 2564 จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยจะมีการประชุมแลหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปได้ในเดือน มี.ค. 64 นี้

นางสาว กุลยา ตันติเตมิท

สรุปข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 • พฤศจิกายน 2562 : ประกาศพร้อมลงทะเบียนต้นปี 2563
 • เมษายน 2563 : เลื่อนลงทะเบียน
 • ตุลาคม 2563 : เลื่อนลงทะเบียน
 • ต้น ธันวาคม 2563 : พิจารณาเกณฑ์ใหม่
 • 2 มกราคม 2564 : โฆษกคลัง แจ้งว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ต้น มกราคม 2564 : เข้า ครม พิจารณา (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • ปลาย มกราคม 2564 : เปิดให้ลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • 19 ก.พ. 64 : โฆษกคลังชี้แจงพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 64
 • มี.ค. – เม.ย. : เปิดให้ลงทะเบียน (ยังไม่ระบุวันที่)


เปลี่ยนเกณฑ์พิจารณา

จากเดิมที่พิจารณารายได้เป็นรายบุคคลคือผุ้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ

เปลียนใหม่เป็นใช้เกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนโดยรายได้รวมทั้งครัวเรือน เช่น หากครอบครัวมีสมาขิก 2 คนโดยเป็นสามีและภรรยา สามีทำงานมีเงินเดือนสูง และภรรยาไม่มีงานทำปกติภรรยาจะได้รับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี แต่ในรอบใหม่นี้จะนำรายได้ครัวเรือนมาพิจารณา ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำรายได้ของครัวเรือนนั้นรอสรุปเร็วๆนี้

เพิ่มเติม : ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 • กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 • กลุ่มผู้มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท/ปี

สรุปเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 • รายเก่าที่มีบัตรต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย
 • รายเก่า / รายใหม่ต้องใช้เกณฑ์พิจารณาฉบับใหม่
 • ใช้ระบบ “บล็อกเซน” เข้ามาช่วยในการคัดคนจนไม่จริงออก
 • จากเดิมพิจารณาเป็นบุคคล ปรับเป็นพิจารณารายได้ทั้งครอบครัว


คงสิทธิที่เคยได้ไว้

-เงินคืนค่าไฟฟ้า 230 บาท

-เงินคืนค่าน้ำ 100 บาท

-เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท

-วงเงินรูดซื้อสินค้า 200-300 บาท

-ส่วนลดค่าโดยสาร 500 บาท

-ส่วนลดค่าก๊าซ 45 บาท

 • นำสิทธิในการครอบครองรถ / บ้าน มาพิจารณาด้วย
 • นำข้อมูลบูโร (บัตรเคดิต) มาพิจารณาด้วย
 • ข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมดสิทธิ

*ผู้ที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วแล้วลงรอบใหม่ไม่ผ่านต้องคืนบัตรให้กระทรวงการคลังที่สาขาธนาคารกรุงไทย

เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564
error: Content is protected !!