www.เราชนะ.com เช็กวิธีลงทะเบียน ยืนยันตัวตนรับเงินเยียวยา3500 ครบทุกขั้นตอน

เช็กที่นี่ วิธีลงทะเบียน www.เราชนะ.com สำหรับประชาชนทั่วไป ขอรับสิทธิเงินเยียวยา3500 พร้อมวิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตัง ยืนยันตัวตน ครบจบทุกขั้นตอน

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยกำหนดให้กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา3500 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com


ขั้นตอนลงทะเบียน www.เราชนะ.com 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

2. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน รวมถึงรหัส หลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ กดยืนยันการลงทะเบียน

4. กรอกรหัส OTP 5. รอผลการตรวจสอบการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

6. หากได้รับสิทธิ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ หรือ “g-Wallet”บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”


วิธีดาวน์โหลด ติดตั้งแอปเป๋าตัง

วิธีติดตั้ง และลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

2. พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา Google Play คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ Play Store คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

3. เลือก “GET” หรือ เลือก “ติดตั้ง”

4. ระบุ เบอร์มือถือ

5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง

7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

9. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้า G-Wallet ตามภาพ


วิธียืนยันตัวตน แอปเป๋าตัง

1. เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2. เข้าใช้งาน G-Wallet – กรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน – กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ

3. ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. ยืนยันด้วยบัตรประชาชน กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6

5. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

6. ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8

7. สแกนใบหน้า

8. ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

9. กรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถยืนยันตัวตน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย* โดยค้นหาตู้เอทีเอ็มที่สามารถยืนยันตัวตนได้ ที่ปุ่ม “ค้นหาตู้เอทีเอ็ม”

10 กรณียืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Walle

การรับเงินเยียวยา “เราชนะ’ สำหรับประชาชนทั่วไป – 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) รวม 7,000 บาท -ได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน การใช้จ่ายเงินเยียวยาเราชนะ -ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ -ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง -บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้แบ่งกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาเราชนะ ให้กับผู้ได้รับสิทธิ 3 กลุ่ม และกำหนดวันจ่ายเงินที่ชัดเจนแล้ว ดังนี้

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – 5 ก.พ. 64 รับเงินเยียวยาเราชนะครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด – 12 ก.พ. 64 ได้เงินงวด 2 – งวดต่อไปจ่ายทุกวันศุกร์ ดังนี้ วันที่ 12,19, 25 ก.พ. และ 5, 12, 19, 26 มี.ค.64

2. กลุ่มมีแอปเป๋าตัง และผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน – 5 ก.พ. ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com – 18 ก.พ. 64 เริ่มกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปเป๋าตัง และรับวงเงินเยียวยาครั้งแรก 2,000 บาท – 25 ก.พ. 64 ได้เงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท – งวดต่อไปจ่ายทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้ วันที่ 4, 11, 18, 25 มี.ค.64

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล – 29 ม.ค. 64 ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 – 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการได้รับสิทธิเราชนะ เมื่อได้รับสิทธแล้วให้ดาวน์โหลด แอปเป๋าตัง และยืนยันตัวตนผ่านแอป – 18 ก.พ. รับเงินเยียวยาครั้งแรก 2,000 บาท – งวดที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 64 – งวดต่อไปจ่ายทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้ วันที่ 4, 11, 18, 25 มี.ค.64


คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

error: Content is protected !!